e-Ateigado   7.01c W
 
Benvido a e-Atestado del Concello de Santiago de Compostela

Estas páxinas facilitaranlle o acceso a información e operacións sen ter que desprazarse ás oficinas do concello

A autenticación dos usuarios deste servizo farase mediante a utilización dun identificador de usuario e un contrasinal, obtidos no momento de rexistrarse no servizo

Pola súa propia seguridade, só se permiten tres intentos de acceso. No caso de tentar exceder o número de intentos, a súa conta de usuario quedará bloqueada, debendo desprazarse ás oficinas deste concello

Usuario   Contrasinal  
  Enviar